Archive | March 2016

रहर र चाहना अनेक थुपार्छ मान्छे

रहर र चाहना अनेक थुपार्छ मान्छे
अन्तत आफुलाई नै धिकार्छ मान्छे
रहरहरु मनमा लादेर
ओतिलो घरको खोजीमा
भौतारिन्छ मान्छे
खोइ के पायो / पाई उसले
ओत कि खोट उसलाई थाहा छ
शिखर चुम्ने रहरमा Continue reading